ไพรสณฑ์ http://amarasin.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=06-07-2016&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=06-07-2016&group=4&gblog=12 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ความรู้สึก.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=06-07-2016&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=06-07-2016&group=4&gblog=12 Wed, 06 Jul 2016 21:19:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=06-07-2016&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=06-07-2016&group=4&gblog=11 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ความรู้สึก.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=06-07-2016&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=06-07-2016&group=4&gblog=11 Wed, 06 Jul 2016 21:19:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=31-05-2013&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=31-05-2013&group=4&gblog=10 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA["ความจริงของชีวิต"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=31-05-2013&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=31-05-2013&group=4&gblog=10 Fri, 31 May 2013 19:32:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=23-10-2016&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=23-10-2016&group=1&gblog=36 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA["ตัวเรา"ในมุมมองของ"ธาตุธรรมชาติ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=23-10-2016&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=23-10-2016&group=1&gblog=36 Sun, 23 Oct 2016 4:26:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=18-05-2013&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=18-05-2013&group=1&gblog=35 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA["ว่างตามที่มันเป้นจริง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=18-05-2013&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=18-05-2013&group=1&gblog=35 Sat, 18 May 2013 7:47:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=03-06-2012&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=03-06-2012&group=1&gblog=32 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[การตื่น(มหาสติ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=03-06-2012&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=03-06-2012&group=1&gblog=32 Sun, 03 Jun 2012 8:30:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=17-05-2012&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=17-05-2012&group=1&gblog=31 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจจุบันขณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=17-05-2012&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=17-05-2012&group=1&gblog=31 Thu, 17 May 2012 3:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=26-02-2012&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=26-02-2012&group=1&gblog=30 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA["ตัวเรา"เป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้น]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=26-02-2012&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=26-02-2012&group=1&gblog=30 Sun, 26 Feb 2012 8:53:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=23-10-2010&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=23-10-2010&group=1&gblog=27 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA["สุข"เกิดจากการไม่เบียดเบียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=23-10-2010&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=23-10-2010&group=1&gblog=27 Sat, 23 Oct 2010 10:57:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=03-08-2010&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=03-08-2010&group=1&gblog=25 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[ละวาง"อัตตา"ชีวิตเป็นสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=03-08-2010&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=03-08-2010&group=1&gblog=25 Tue, 03 Aug 2010 7:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=30-07-2010&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=30-07-2010&group=1&gblog=24 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุป : การปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=30-07-2010&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=30-07-2010&group=1&gblog=24 Fri, 30 Jul 2010 6:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=16-07-2010&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=16-07-2010&group=1&gblog=23 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่างจากการสัมผัส(3)จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=16-07-2010&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=16-07-2010&group=1&gblog=23 Fri, 16 Jul 2010 7:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-07-2010&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-07-2010&group=1&gblog=21 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่างจากการสัมผัส(2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-07-2010&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-07-2010&group=1&gblog=21 Mon, 12 Jul 2010 3:25:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=09-07-2010&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=09-07-2010&group=1&gblog=20 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่างจากการสัมผัส(1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=09-07-2010&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=09-07-2010&group=1&gblog=20 Fri, 09 Jul 2010 8:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-04-2010&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-04-2010&group=1&gblog=19 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงทางธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-04-2010&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-04-2010&group=1&gblog=19 Sat, 24 Apr 2010 15:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-03-2010&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-03-2010&group=1&gblog=18 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรม]]> แนะนำ...การปฏิบัติธรรม....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-03-2010&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-03-2010&group=1&gblog=18 Wed, 24 Mar 2010 5:41:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=21-03-2010&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=21-03-2010&group=1&gblog=17 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือ"ทางวิเวก"....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=21-03-2010&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=21-03-2010&group=1&gblog=17 Sun, 21 Mar 2010 7:40:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-01-2010&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-01-2010&group=1&gblog=14 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA["เสียงแห่งความเงียบ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-01-2010&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-01-2010&group=1&gblog=14 Thu, 28 Jan 2010 7:20:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=25-01-2010&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=25-01-2010&group=1&gblog=13 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเชิงเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=25-01-2010&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=25-01-2010&group=1&gblog=13 Mon, 25 Jan 2010 5:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=29-08-2012&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=29-08-2012&group=4&gblog=9 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่ต้องปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=29-08-2012&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=29-08-2012&group=4&gblog=9 Wed, 29 Aug 2012 13:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=20-06-2012&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=20-06-2012&group=4&gblog=8 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[การเห็นโลกตามจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=20-06-2012&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=20-06-2012&group=4&gblog=8 Wed, 20 Jun 2012 7:22:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=21-05-2012&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=21-05-2012&group=4&gblog=7 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[สติคือแสงสว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=21-05-2012&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=21-05-2012&group=4&gblog=7 Mon, 21 May 2012 22:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=11-05-2012&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=11-05-2012&group=4&gblog=6 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราอยู่ตรงไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=11-05-2012&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=11-05-2012&group=4&gblog=6 Fri, 11 May 2012 6:08:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=31-05-2011&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=31-05-2011&group=4&gblog=5 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA["สุข"ที่เกิดจากการรู้ความเป็นธาตุทั้งสี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=31-05-2011&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=31-05-2011&group=4&gblog=5 Tue, 31 May 2011 15:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=15-03-2011&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=15-03-2011&group=4&gblog=4 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนักวิปัสสนาออนไลน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=15-03-2011&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=15-03-2011&group=4&gblog=4 Tue, 15 Mar 2011 11:13:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-05-2012&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-05-2012&group=3&gblog=4 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเห็นอาการของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-05-2012&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-05-2012&group=3&gblog=4 Mon, 28 May 2012 6:35:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=25-05-2012&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=25-05-2012&group=3&gblog=3 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกตัวอยู่เสมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=25-05-2012&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=25-05-2012&group=3&gblog=3 Fri, 25 May 2012 20:29:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-05-2012&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-05-2012&group=3&gblog=2 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[lสมมุติ วิมุติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-05-2012&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=24-05-2012&group=3&gblog=2 Thu, 24 May 2012 20:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-12-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-12-2010&group=3&gblog=1 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[การศึกษาตัวเราทางกายภาพ(๑-๑๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-12-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=28-12-2010&group=3&gblog=1 Tue, 28 Dec 2010 9:04:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=15-01-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=15-01-2010&group=1&gblog=9 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA["ตัวบุญ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=15-01-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=15-01-2010&group=1&gblog=9 Fri, 15 Jan 2010 5:53:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-01-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-01-2010&group=1&gblog=3 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[ภพภูมิ๓๑ภูมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-01-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-01-2010&group=1&gblog=3 Tue, 12 Jan 2010 5:41:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-01-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-01-2010&group=1&gblog=2 http://amarasin.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับไพรสณฑ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-01-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarasin&month=12-01-2010&group=1&gblog=2 Tue, 12 Jan 2010 7:13:13 +0700